Horizon Design logo

kompleksowe wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Zakres oferty

Nie tylko projekt – każda marka potrzebuje długofalowej strategii wzorniczej. To ona pozwala firmie przyjąć odpowiedni kierunek rozwoju, wzbić markę ponad konkurencję, trwale zapisując ją w świadomości konsumentów.

Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe choć w swoich fundamentach jest niezmienne, to jednak aby być skuteczne musi podążać za trendami społecznymi. Niektóre z nich kreować, niektóre przewidywać z bardzo dużym wyprzedzeniem. Wiemy, że najlepsze strategie wzornicze powstają w zespołach o szerokich kompetencjach, nie tylko projektowych, ale także wiążących wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa.

Nie tylko projekt – każda marka potrzebuje długofalowej strategii wzorniczej. To ona pozwala firmie przyjąć odpowiedni kierunek rozwoju, wzbić markę ponad konkurencję, trwale zapisując ją w świadomości konsumentów.